کولر گازی اجنرال 30000 فقط 2800000

کولر گازی اجنرال 30000 فقط 2800000

موتور ژاپن مونتاژ تایلند سرد وگرم رده انرژی A++

جزییات بیشتر

دارای 5 متر لوله مسی رایگان

نصب و تحویل رایگان در محل